Linnunlaulun poetiikkaa

Niin luonto kuin raken­nettu ympäris­tökin tarjoavat esteet­tisiä kuriosi­teetteja, joihin poeet­tisen mielen on antoisaa ja hedelmäl­listä tarttua. Suhteessa ympäris­töönsä runoilija on erään­lainen havainnon ulottu­vuudessa toimiva metsästäjä-keräilijä, joka etsii uusia aineksia